Reklamace zboží

V případě reklamace zboží je nutné postupovat dle náledujících pokynů:

Postup řešení reklamací

 1. Reklamace se uplatňují na provozovně společnosti Gastrobitr s.r.o., a to písemně prostřednictvím přiloženého reklamačního listu
 2. Spolu s vyplněným reklamačním listem je nutno přiložit kopii dokladu o zakoupení zboží a fotografii štítku výrobku
 3. Reklamační list předejte společně se zbožím na provozovně společnosti Gastrobitr s.r.o. nebo v zásilce s reklamovaným zbožím

 

Způsob vyřízení oprávněné reklamace

Řádně uplatněná reklamace bude po posouzení její oprávněnosti vyřízena jedním z uvedených způsobů:

 1. Opravou
 2. Výměnou
 3. Doplněním nekompletní dodávky
 4. Poskytnutím slevy
 5. Vystavením dobropisu

 

Reklamace vůči dopravci

Při převzetí zboží od dopravce je nutné zapsat viditelné vady obalu/zboží. Zapsat tyto skutečnosti řidiči do přepravních dokladů (dodací list, roll card). Zápis je nezbytný pro Gastrobitr s.r.o. k následnému vymáhání škody vůči dopravci. Nebude-li tento zápis učiněn, nelze uplatňovat reklamaci viditelných vad.

 

Odsouhlasení oprávněnosti reklamace

Posouzení a případné odsouhlasení reklamace bude provedeno v co nejkratším termínu. Výsledek reklamace bude ihned sdělen kontaktní osobě uvedené v reklamačním listu.

 

Odvoz reklamovaného zboží

Dopravu reklamovaného zboží na adresu uplatnění reklamace hradí zákazník. Po opravě si zákazník zboží může vyzvednout osobně na provozovně, nebo jej firma Gastrobitr s.r.o. zasílá zpět na dobírku pouze za cenu přepravy.  Zboží musí být kompletně zabaleno a to buď v originálním obalu, nebo obalu náhradním s dostatečnou ochranou pro přepravu.

Se zbožím musí být:

 1. předán reklamační list
 2. vrácen záruční list
 3. vráceny doprovodné dokumenty jako je návod k použití atd.