0 Kč
24 210 Kč

Hot-Dog Buffalo - 2 trny

Skladem
Záruka
12. měsíců
4 719 Kč s DPH
3 900 Kč bez DPH

Hot-Dog Buffalo – 6 trnů

Skladem
Záruka
12. měsíců
6 401 Kč s DPH
5 290,08 Kč bez DPH

Holdomat SPIDOCOOK Caldolux SCH030

Skladem
Záruka
12. měsíců
29 284 Kč s DPH
24 201,65 Kč bez DPH